Pomiary

Pomiary

Wykonujemy specjalistyczne pomiary elektryczne – nasz wykwalifikowany personel posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania profesjonalnych pomiarów wymaganych podczas każdej inwestycji.

 

• Badania okresowe instalacji elektrycznej 5 letnie (wymagane przy odbiorach i u ubezpieczyciela)

• Wykonywanie pomiarów elektrycznych i ochronnych, okresowych i odbiorczych przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

• Pomiar rezystancji izolacji, uziemień i gruntu

• Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

• Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

• Pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych

• Pomiar natężenia oświetlenia

• Badania elektryczne elektronarzędzi i maszyn

• Badanie kamerą termowizyjną

• Specjalistyczne badania na życzenie klienta

 

KAŻDE BADANIA PRZEPROWADZANE SĄ PRZEZ UPRAWNIONEGO POMIAROWCA ORAZ ZAKOŃCZONE SĄ PROFESJONALNYM PROTOKOŁEM

 

SONEL