Utrzymanie ruchu obiektów produkcyjnych i przemysłowych

ELMIR Elektroenergetyka świadczy usługi z zakresu utrzymania ruchu zakładów produkcyjnych oraz przemysłowych, zapewniając sprawność maszyn, urządzeń, bądź linii technologicznych, gwarantując swoim klientom poczucie bezpieczeństwa i zachowania ciągłości procesu produkcyjnego. Nasze działania są prowadzone prewencyjnie oraz korygująco. Prewencyjne utrzymanie ruchu eliminuje ryzyku nieprzewidzianych awarii i gwarantuje wymaganą sprawność maszyn i urządzeń. Korygujące utrzymanie ruchu jest natychmiastową reakcją w sytuacjach awaryjnych, polegającą na usunięciu skutków awarii i doporowadzenie w jak najkrótszym czasie do przywrócenia sprawności maszyny lub urządzenia celem realizacji cyklu produkcyjnego.

Usługa stałej współpracy
w dziedzinie utrzymania ruchu

Działania związane z testowaniem, pomiarami, przeglądami i konserwacją sprzętu oraz instalacji elektrycznej są kluczowe dla pracy fabryki i bezpieczeństwa pracowników. Odnajdowanie problemów związanych z instalacją elektryczną w zakładzie oraz rozwiązywanie ich podczas planowanego wyłączenia oznacza znacznie wyższy zwrot z inwestycji w porównaniu z kosztami nieoczekiwanego przestoju na produkcji w zakładzie na skutek awarii sprzętu oraz konsekwencji niedostatecznego zabezpieczenia pracowników.

Najwyższy poziom obsługi
fabryk i zakładów

Zalecanym przez ELMIR Elektroenergetyka rozwiązaniem jest dostosowany do użytkownika i ukierunkowany na niezawodność program działań związanych z testowaniem, pomiarami, przeglądami i konserwacją instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Program ten obejmuje przeanalizowanie takich tematów, jak wiek sprzętu, warunki środowiskowe pracy sprzętu, stopień pewności zasilania, znane problemy z aparaturą, sprzęt, który nie jest już wspierany przez producentów lub uważany za przestarzały. Nasze doświadczenie oraz profesjonalizm potwierdzają długoletnie współprace z największymi zakładami produkcyjnymi oraz przemysłowymi w powiecie lublinieckim.

Najlepsi producenci gwarancją najwyższej jakości

ELMIR Alfa Elektro Lubliniec

Pomiary elektryczne Sonel Lubliniec
Hager ELMIR Lubliniec
ABB Elektryka Lubliniec ELMIR
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.